Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

18:46
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viastrzepy strzepy
18:45
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viastrzepy strzepy
18:44
1820 e0a8 500
Reposted frombabyface babyface vialilacwine lilacwine

November 01 2018

18:17
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viasoSad soSad
18:16
Reposted fromshakeme shakeme
18:16
Reposted fromshakeme shakeme
18:16
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viaeternaljourney eternaljourney
18:15
18:15
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
18:15
18:14
18:14
6872 f44e
J. A.
18:14
5565 cca1 500
Stambuł, 1982 fot. Ara Güler
18:14
18:14
7937 c026 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney

October 28 2018

12:32
12:31
4687 94d8
12:31
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaeternaljourney eternaljourney
12:30
12:28
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl